L’Initiative pour les droits humains au Burundi
Varisito Ndayishimiye, ahejeje gutorwa nk’uwuzoserukira umugambwe mu matora yo muri 2020 mu kibanza c’Umukuru w’igihugu, mw’ikoraniro ryawo ryabereye i Gitega ku wa 26 Nzero 2020. © 2020 Privé
Varisito Ndayishimiye, ahejeje gutorwa nk’uwuzoserukira umugambwe mu matora yo muri mu kibanza c’Umukuru w’igihugu, mw’ikoraniro ryawo ryabereye i Gitega ku wa . ©  Privé

Umuyoboke w’umugambwe canke uwuzanye impinduka ?

Umuntu ashobora kuba umukuru w’igihugu c’Uburundi

Varisito Ndayishimiye, batazira Neva, ni umuntu afise isura nyishi. Yahoze ari umugwanyi, arongoye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi kuva hagati ya kandi ashobora vuba kuba samuragwa w’umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza azokuramwo akarenge muri inyuma y’imyaka 15 ari ku butegetsi.

Iki cegeranyo c’amakuru kirerekana uwariwe Ndayishimiye kandi kigatororokanya intambamyi kubijanye n’ivy’agateka ka zina muntu zimurindiriye, hamwe yotsinda amatora ya . Kahise ka Ndayishimiye, n’ibihe yatowemwo ngo aserukire umugambwe uri ku butegetsi bimwegeranya cane n’ibihangange muri poritike na gisirikare, murivyo harimwo abakoze amabi akomeye. Mbe azoshobora guhagarara kandi afate ingingo zikomeye kumabi yo guhonyanga agateka ka zina muntu ?

Naho ikiza gihanze isi c’umugera corona virus coshobora kugira ingaruka zotikiza inganda mu Burundi, abategetsi b’Uburundi bagumye gushika n’ubu bashimangira ko amatora aba nkuko vyateguwe igenekerezo rya , ikiringo co kwiyamamaza kizwi kigatangura kuwa .

Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) ryahavuye rifata ingingo yo gutangaza iki cegeranyo mucizere c’uko aya makuru azoba ngirakamaro mumezi ari imbere - igihe kitoroshe kugira abafata ingingo muri poritike batore ubuhinga bwotuma amakuba y’agateka ka zina muntu ahagarara mu Burundi.

Urwandiko rwiswe « Umuyoboke w’umugambwe canke uwuzanye impinduka ? Umuntu ashobora kuba umukuru w’igihugu c’Uburundi » rurahari mu gifaransa no mu congereza.